Atriva erbjuder handledning till personalgrupper inom organisation, landsting, kommun, utförarverksamheter, skolor och andra verksamheter. Handledningen utförs av Hannah R Jakobsson, legitimerad psykolog med mångårig erfarenhet av handledningsuppdrag. Metoden för handledningen har sin grund i beteendeteori och beteendeanalytisk organisationsutveckling. Varje handledningsuppdrag skräddarsys utifrån önskemål och behov. Välkommen att kontakta oss!

Exempel på handledningsuppdrag:

  • Specialistpsykiatri och psykiatri
  • Handläggare inom bl.a. LSS (Funk), Äldreomsorg, Socialpsykiatri, HVB, Barn- och ungdom, Vuxen/missbruk
  • Boenden inom LSS/Socialpsykiatri/Kommunpsykiatri
  • Dagliga verksamheter inom LSS/Socialpsykiatri/Kommunpsykiatri
  • Planeringshem och stödboenden
  • Skolor


Utvärdering av handledningen från 2017

Stort tack till alla som fyllt i enkäten! Resultaten visar att över 80% av deltagarna som svarat är övergripande nöjda med handledningen. Fler än 88% har fått ökade teoretiska kunskaper, och fler än 85% har fått praktiskt stöd i sitt arbete genom handledningen. En svarande skriver:

”… mycket nöjd med handledningen. Hannah visar genuint intresse för sitt uppdrag och är en mycket skarpsynt person. Hannah tillhör de få handledare som är insatt i frågorna, har uppdaterade kunskaper. Hannah är mycket professionell i sitt sätt att fånga upp problemet, har förmågan att göra svåra, invecklade problem transparenta och således hjälper mycket att hitta bästa möjliga lösningen. Jag har lärt mig mycket av henne och uppskattar henne såväl som person som handledare.”