Atriva erbjuder psykologtjänster till privatpersoner och organisationer.

I Atrivas utbud av erfaren psykologisk kompetens ingår bl.a. behandling, handledning, utbildning och utredning. Vårt mål är att varje tjänst vi förmedlar präglas av hög kompetens, respekt, samarbete, öppenhet och metoder och kunskap med stöd i forskningen.