Atriva erbjuder psykologisk behandling som bygger på beteendeterapeutisk (KBT) kompetens. En kontakt inleds med 1-3 kartläggande samtal med syfte att identifiera och definiera fokus samt gemensamt bestämma mål för behandlingen. Längden på  behandlingen varierar och bestäms individuellt.