Inom Atriva  finns omfattande erfarenhet av utredning, behandling, handledning och utbildning. Atriva drivs av legitimerad psykolog Hannah R Jakobsson.

Hannah R Jakobsson

Hannah har fördjupat sig i, och har särskilt stor erfarenhet av, neuropsykiatri (ADHD, autism och Tourettes syndrom). Hon har många års erfarenhet av behandling av olika psykiatriska tillstånd som t. ex. ångestsyndrom, depressioner, stress och kriser och arbetar utifrån en beteendeanalytisk grund. Ett annat område Hannah har intresserat sig för och arbetar med är organisationspsykologi där hon har fördjupad utbildning inom Beteendeanalytisk organisationsutveckling (OBM).

Sedan psykologutbildningen på Uppsala Universitet har Hannah arbetat inom öppen och sluten vuxenpsykiatri, barnpsykiatri, habilitering och organisationspsykologi inom både offentlig och privat regi. Hannah var medgrundare till och verksam inom den privata mottagningen Cereb som VD, mottagningschef och klinisk psykolog.

Atriva samarbetar med bl.a. Cereb, Riksförbundet Attention, Autism och Aspergerförbundet, Stockholms Stad och ett flertal av kommunerna inom Stockholms län, privata företag och företagshälsovårdsenheter, försäkringsbolag och många andra aktörer.