Hannah R Jakobsson är en flitigt efterfrågad och anlitad föreläsare och utbildare. Atriva erbjuder både färdiga utbildningspaket och anpassade utbildningar enligt era önskemål. Välkommen att kontakta oss för mer information.

Exempel på utbildningar:

  • Basutbildning i neuropsykiatri
  • Flickor/kvinnor med ADHD
  • Temadag autism
  • ADHD på arbetsplatsen
  • DSM5; neuropsykiatri
  • Samarbetsutbildning inom socialtjänsten
  • Beteendeanalys
  • Bemötande inom LSS

Ett urval av utbildningarna/föreläsningarna hösten 2018:
Basutbildning neuropsykiatri, Salems kommun
Basutbildning neuropsykiatri, Botkyrka kommun
Socialtjänstdagen Stockholm
Socialtjänstdagen Örebro

Ett urval av utbildningarna/föreläsningarna 2017:
Basutbildning neuropsykiatri, Nacka Kommun
Basutbildning neuropsykiatri, Solna Stad
Tjejer med NPF i samarbete med Attention
Introduktionsutbildning LSS-handläggare, Stockholms Stad. Kontakt för information: Gustav Tegman, Socialförvaltningen
Basutbildning neuropsykiatri, Stockholms Stad. Kontakt för information: Laila Väisänen, Socialförvaltningen
Temadag autism i samarbete med Attention