Hannah R Jakobsson är en flitigt efterfrågad och anlitad föreläsare och utbildare. Atriva erbjuder både färdiga utbildningspaket och anpassade utbildningar enligt era önskemål. Välkommen att kontakta oss för mer information.

Exempel på utbildningar:
Basutbildning i neuropsykiatri
Flickor/kvinnor med ADHD
Temadag autism
ADHD på arbetsplatsen
DSM5; neuropsykiatri
Samverkan inom socialtjänsten
Beteendeanalys
Bemötande inom LSS

Utbildningar/föreläsningar 2019:
Samverkansdag, vuxenenheten i en stadsdel inom Stockholms stad
LSS-dagen, Stockholm
Flickor och ADHD, Västerås
LSS-handläggning, Stockholm

Ett urval av utbildningarna/föreläsningarna hösten 2018:
Basutbildning neuropsykiatri, Salems kommun
Basutbildning neuropsykiatri, Botkyrka kommun
Socialtjänstdagen Stockholm
Socialtjänstdagen Örebro

Ett urval av utbildningarna/föreläsningarna 2017:
Basutbildning neuropsykiatri, Nacka Kommun
Basutbildning neuropsykiatri, Solna Stad
Tjejer med NPF i samarbete med Attention
Introduktionsutbildning LSS-handläggare, Stockholms Stad. Kontakt för information: Gustav Tegman, Socialförvaltningen
Basutbildning neuropsykiatri, Stockholms Stad. Kontakt för information: Laila Väisänen, Socialförvaltningen
Temadag autism i samarbete med Attention